.
Zajímavé akce:

25.1. Přednáška Posvátná a obřadní místa pohanů, Praha
7. - 9.2. Pohanský ples Ohnivá Brigit, Lučany nad Nisou


P.S.: V současné době publikuji také na webech PFIcz a Vody Života (stránky o zdraví, osobním rozvoji a spiritualitě).

.............................................................................................................................................................................

Beltine

21. dubna 2012 v 22:06 | Květa Liliana |  POHANSKÉ OSLAVY
Byl pozdní večer - první máj...
Ano, blíží se nám tento literaturou opěvovaný svátek, a tak se s vámi podělím o své zápisky, které jsem k němu nashromáždila. Třeba v nich naleznete inspiraci pro své oslavy.

Oslavy svátku Beltine, známého také jako První máj nebo Valpuržina noc, začínají večer 30. dubna a pokračují 1. května. Svátkem Beltine začíná světlá polovina roku, pro většinu tvorů ta lepší, vždyť je to období tepla, růstu a sklizně.
Není tedy divu, že Beltine je svátek radostný. Jeho noc je třeba prozpívat a protančit.
Je to čas, kdy oslavujeme vrchol jara a rozkvět života , je to svátek plodnosti, smyslnosti, rozkoše a radosti.


Oheň Belův
Podle historiků a etnografů pochází tradice tohoto svátku od Keltů, je stará přes dva tisíce let a nedokázaly ji překrýt ani pozdější germánské a křesťanské zvyky - naopak, navázaly na ni a ještě ji posílily.
Keltové na přelomu dubna a května slavili svátek zvaný Beltine. Tine nebo teine znamená oheň a Bel, Belen či Belenos je bůh slunečního ohně a léčivých vod, učitel druidů a ochránce prostého lidu. Na jeho počest byly nejprve zhasnuty všechny ohně, pak byl na vybraném místě rituálně zapálen oheň ze dřeva devíti posvátných stromů. Ten si poté lidé odnesli do svých domovů. Beltinový oheň byl považován za očišťující, a tak se jeho dýmem prováděl dobytek, tančilo se kolem něj a mladí lidé ho přeskakovali.


Valpuržina noc
(noc z 30.dubna na 1.května) je germánským svátkem. Valpurga bylo původně teutonské (starověký germánský kmen) pojmenování Matky Země. Jmenovala se tak zřejmě i saská bohyně, která byla podle tradice patronkou čarodějnic.


Svátek plodnosti a lásky
Na Beltine se vztyčoval zdobený kmen břízy nebo smrku, symbolicky spojující mocnosti nebe a země, Boha a Bohyni, muže a ženu.
Kolem něj se tančilo, aby byla posílena plodivá moc země. Z této tradice se zachoval lidový zvyk vztyčovat májky.
Májka symbolizuje spojení mužského a ženského principu a umožnění vzniku nového života. Měla by být postavena neprovdanými mládenci a hlídána celou noc.


Tradiční májové oslavy zahrnují i volbu Královny a Krále máje ze svobodných dívek a mládenců.
Královna máje představuje Bohyni země a plodnosti, Májový král je personifikací Boha úrody (v anglických zemích také označován jako Jack-in-green) - společně jako pár představují spojení Boha a Bohyně.

U domů neprovdaných dívek v tento čas jistě na mnoha místech uvidíte ozdobenou břízku - to aby mládenci věděli, kam se mají vydat na námluvy :-)


O tomto svátku odešli žena a muž do lesa, kde si postavili přístřešek a společně tam strávili noc. Jejich spojení bylo vnímáno jako spojení Boha a Bohyně, jako sjednocení protikladů. Tímto milostným rituálem ale můžete požehnat i své zahradě.

V tomto období se také uzavírají zkušební manželství na "dobu určitou" - na rok a jeden den. Pokud svazek nefungoval, partneři se po tomto období prostě rozešli.

Dříve se v tento čas žehnalo polím, dobytku a domovům.
V britské tradici také v tento čas vystupují Morris dancers, aby probudili plodnost v zemi.
Při oslavách se často objevují figuríny nebo masky čarodějnice nebo "Zeleného Jacka" (Jack-in-green), původně zřejmě jako zpodobnění Bohyně a Boha.


Míchání tradic a noc čarodějnic
Beltinové oslavy se vryly hluboko do povědomí lidu a přežily i pod pozdějším germánským a slovanským vlivem, kdy se spojily a smísily s novými tradicemi. Není proto divu, že se o přeznačení Beltinu ve svůj prospěch pokusilo i křesťanství. Měli k tomu posloužit tři světci - svatá Valpurga a apoštolové Filip a Jakub mladší.
Beltine se stal postupně svátkem čarodějnic a prostí lidé se této noci museli chránit před temnými silami.Další zajímavosti:
Některé teorie říkají, že Den matek (nebo Den Matky), slavený krátce po Beltainu, má pohanské kořeny.


Symboly
Domy se zdobí zelenými větvičkami (břízy, hlohu) a často i barevnými stuhami.
Barvy jsou ve spektru duhy.Oheň očistný i ochranný
V noci z 30. dubna na 1. máje se na kopcích rozhoří ohně, často právě kolem postavené májky.
Dříve se mezi dvěma ohni provedl dobytek pro očištění a požehnání.
Očištění ohněm zahrnovalo i symbolickou oběť - například ve Španělsku byla na vrcholu májky umístěna mužská "figurína", která byla později spálena. Dnes je tento zvyk známý jako "pálení čarodějnic".
V ohni se jako oběť také pálí posvěcené dřevo a bylinky.

Oheň bývá považován za nejsilnější očistný prostředek. Právě ohně pálené na Beltine mají všechny živé tvory zbavit všeho nečistého, co se nashromáždilo v temném zimním období, a zároveň jim dodat ochranu pro období nadcházející.
Ohně ovšem neměly jen účel očistný, ale také ochranný. Noc toho dne patřila obyvatelům Jiného světa - vílám, elfům a čarodějnicím. A také proti nim měly ohně zapalované na návrších lidi a zvířata chránit.

Příběh beltainového ohně:


A samozřejmě nesmí chybět tradiční skoky přes oheň a tanec.
Skákání přes oheň přináší podle starých tradic štěstí. Symbolicky nás tento oheň očišťuje a probouzí v nás novou energii, mladost, vášeň a inspiraci.Májová voda
Koupel v prvomájové rose za úsvitu přináší zdraví, štěstí a krásu. Pokud na Beltane zaprší, nechte si požehnat hlavu kapkami vody.
Žehná se také pramenům, studánkám a jiným vodám... květinami, věnci, stuhami, písněmi a jinými dárky.
V májové vodě můžete nahlédnout do budoucnosti. Stejně jako o Samhainu je i tento čas vhodný na věštění a komunikaci s přírodními bytostmi a duchy.Tipy pro Beltine…

Pokud si při oslavách svátku Beltine nevystačíte jen s milostným rituálem a hledáte inspiraci na další aktivity, přináším několik nápadů. Některé z nich můžete využít i v případě, kdy chcete do vašich oslav zapojit i "nezasvěcené" přátele, členy rodiny apod.

* Připravte májový košík naplněný květy a energií dobré vůle a dejte ho někomu, kdo potřebuje uzdravení nebo péči. Májové košíčky můžete dát (tajně) za dveře přátelům, milencům, nemocným osobám a dalším, kterým chcete udělat radost.

* Vytvořte věnec z čerstvě nasbíraných květin, noste ho na hlavě a prociťte, jak záříte radostí a krásou.

* Oblečte se do jasných barev. Můžete si na sebe vztít (např. ve formě přívěšku) symboly Boha a Bohyně.


* Tancujte kolem májky a pociťujte rovnováhu mezi Bohyní a Bohem ve vás.

* Posvátný oheň
Inspirujte se tradicí a připravte si pro zažehnutí beltinového ohně dřevo z devíti (nebo případně i jiného symbolického počtu) druhů stromů.
Posvátný oheň si na konci oslav skutečně můžete odnést s sebou domů - fyzicky (například napálením svíčky v lucerně) a nebo duchovně (pomocí imaginace ho uchováte uvnitř sebe).

* Očistný rituál na zbavení se negací
Beltinový oheň byl považován za očistný, nabízí se proto zařadit do programu i nějakou očistnou techniku.

* Strom lásky
Zvolte si stromek vhodného druhu (např. břízka nebo vrba). Nastřihejte si dlouhé fábory, případně stuhy a připravte si fixy.
Svěřte tomuto stromku něco pěkného. Na fáborky napište jakékoliv heslo nebo přání něčeho pozitivního a zavěšte je na stromek. Pokračujte s dalšími fábory, až získáte bohatě ověšený stromek nabitý pozitivní enegií.
Tuto aktivitu můžete vyzkoušet se skupinou přátel, rodinou apod. Je vhodná pro naladění se, uvědomění si dobrých věcí v životě, projevení vděčnosti apod.


* Milostná kouzla
Tento čas se samozřejmě hodí i pro kouzla na přivolání nebo posílení lásky. Využít k tomu můžeme sílu živlů, které jsou o tomto svátku aktivní.
Oheň lze použít např. ke spálení sigilie, pokud děláte, nebo rituálně spalovat lístečky se svým přáním (např. aspekty a charakter partnerského vztahu, který si přejete).
Z požehnané májové vody společně s vhodnými bylinkami a dalšími přísadami můžete umíchat "lektvar lásky" (pokud jste zadaní, vypijte se svým partnerem).
Je možné požádat i o pomoc a podporu Bohy, nejlépe ty, kteří mají oblast lásky, partnerství, harmonie a štěstí ve vztazích na starost.

Domácí beltinový oltář:

* Maska zeleného muže
Zelený muž (Greenman) je považován za zpodobnění ducha přírody, divokého lesního muže nebo boha lesa.
Zkuste si vytvořit jeho masku. Jako podklad zvolte např. papír, ze kterého vystřihnete základní tvar masky. Poté začněte polepovat přírodninami (listy, mechem, lišejníkem apod.). Pro dokonalost můžete doplnit parohy.* Zazpívat si můžete třeba známý chant ve verzi pro Bohyni i Boha:

We all come from the Goddess
and to Her we shall return
like a drop of rain
flowing to the ocean

We all come from the Sun God,
and to Him we shall return
like a spark of flame
rising to the heavens.

(moje sjednocující verze)
We all come from God and Goddess
and to them we shall return
like a seed from tree
coming back into ground

Pro ty, kdo neznají, zde je melodie (a jiná verze chantu): We all come from the goddessA na závěr se nalaďme na májovou atmosféru slovy básníka...

Máj
Karel Hynek Mácha

Byl pozdní večer - první máj -
večerní máj - byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
zvučelo temně tajný bol,
břeh je objímal kol a kol;
a slunce jasná světů jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky.

I světy jich v oblohu skvoucí
co ve chrám věčné lásky vzešly;
až se - milostí k sobě vroucí
změnivše se v jiskry hasnoucí -
bloudící co milenci sešly.
Ouplné lůny krásná tvář -
tak bledě jasná, jasně bledá,
jak milence milenka hledá -
ve růžovou vzplanula zář;
na vodách obrazy své zřela
a sama k sobě láskou mřela.
Dál blyštil bledý dvorů stín,
jenž k sobě šly vzdy blíž a blíž,
jak v objetí by níž a níž
se vinuly v soumraku klín,
až posléze šerem v jedno splynou.
S nimi se stromy k stromům vinou. -
Nejzáze stíní šero hor,
tam bříza k boru, k bříze bor
se kloní. Vlna za vlnou
potokem spěchá. Vře plnou -
v čas lásky - láskou každý tvor.

...

 


Komentáře

1 Frostík Frostík | 2. května 2012 v 18:25 | Reagovat

Pochvala, je to inspirativní.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama